dissabte, 15 de desembre de 2012

Habilitats lingüístiques


Les persones tenim la capacitat de parlar, escoltar, llegir i escriure, les quatre habilitats lingüístiques que ens caracteritza als humans i ens fan únics, permeten la comunicació entre nosaltres i la creació de vincles entre nosaltres.
LLEGIR és  procés actiu, pel qual aconseguim un objectiu, ja que llegim per una finalitat. A més, es crea una interacció entre el lector i el text.
ESCRIURE va molt més enllà de posar lletres a un paper en blanc, escriure significa produir un texte escrit significatiu, per tant, per elaborar un bon text i escriure correctament, hem de tenir en compte:

El procés d'elaboració del text escrit:
 • Els aspectes formals (cal·ligrafia, so-grafic, etc.)
 • Els aspectes lingüístics (morfologia, lèxicologia, la semàntica, etc.)
 • Els aspectes discursius (la composició del text escrit, les característiques, la tipologia de textos, etc.).
  Amb el PARLAR podem expressar el nostre pensament, però per aconseguir-ho, fa falta elllenguatge articular.
  Ara bé, no sempre podem fer servir el mateix llenguatge, per els diversos pensaments que apareixen a la nostre ment. Per aquest motiu, utilitzem o hauriem d'utilitzar, una coherencia, una claredat, correció i adequació pròpia, segons la situació communicativa.

  Finalment, tenim l'habilitat d'ESCOLTAR, és a dir, poder compendre un missatge, que posa en marxa el cervell, i construeix el significat i l'interpretació del que ha estat pronunciat oralment.

  Aixó sí, per ser un bon oïent, cal que tinguem clar què significa escolar.

  Procés actiu.
  Respectar l'emissor.
             ESCOLTAR              =                           Ser objectius.
  Descobrir.
    Relacionar.


  Per tant, podem concloure que aquestes quatre habilitats estan molt relacionades entre elles.
  Per una banda tenim l'escoltar i el llegir, que es caracteritzen per ser receptius, és a dir, són la comprensió. I per altre banda, tenim el parlar i l'escriure, que són els anomenats productius, per tant, l'expressió. I les quatre habilitats juntes, permeten a l'home, ser partícep d'aquest cercle comunicatiu que tant important és per a nosaltres.

  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada